Jaarrooster voor organisaties

jaarroosterOp zoek naar een roostermethode die de effectiviteit van al in gebruik zijnde systemen zoals jaarurensystematiek en blokroosters verhoogt? Een methode die naadloos aansluit bij de software die u reeds in gebruik heeft?

Openstaande diensten worden vanaf nu altijd binnen de begrote formatie en zonder een “verborgen inzet” gevuld. Kwaliteit is geborgd omdat gegarandeerd de norm aan vaste en ervaren medewerkers aanwezig is.

Geen gaten in het rooster betekent: hogere arbeidstevredenheid, aantoonbaar lager ziekteverzuim (minus 1,5%), toename in directe zorg- of klanttijd en een constant kwaliteitsniveau door het elimineren van de noodzaak tot uitwisseling van medewerkers.

Nog niet overtuigd? Ons jaarrooster zorgt voor een volledige reductie van kosten voor flexibel personeel en een einde aan het stuwmeer aan verlofuren.

Leidinggevenden hebben meer tijd voor taken op een hoger abstractieniveau en patiënten krijgen meer directe aandacht. Zo deelt iedereen in de voordelen van het jaarrooster.

Van delen, wordt je beter!

Meer weten? Download dan onze brochure over het jaarrooster. Of mail ons op info@dlpnt.nl

Direct antwoord op je vragen? Bel dan met Emma op 06 1133 0681.